ระบบภาษาอังกฤษออนไลน์
speexx

การฝึกคำศัพท์

ในศูนย์ฝึกคำศัพท์ โฟล์เดอร์ คำศัพท์ของฉัน (My words) ผู้เรียนสามารถจัดการหลักสูตรของตนเองและเลือกฝึกคำศัพท์ที่คิดว่าไม่รู้ น่าสนใจ หรืออยากฝึกเพิ่มเติม ซึ่งทำได้ตามขั้นตอนดังนี้

ในทุกๆแบบฝึกหัด ผู้เรียนสามารถคลิกขวาที่คำศัพท์ที่ต้องการฝึก แล้วคลิกเลือกสัญลักษณ์ A เพื่อเพิ่มคำศัพท์เข้ามาที่ โฟล์เดอร์ คำศัพท์ของฉัน (My words) ผู้เรียนสามารถจัดเรียงคำศัพท์ โดยการเพิ่มโฟล์เดอร์ต่างๆภายในโฟล์เดอร์นี้

การฝึกคำศัพท์ใน กล่องบัตรคำศัพท์ จะช่วยให้ผู้เรียนฝึกคำศัพท์ใหม่ได้อย่างเป็นระบบ เพียงแค่เลือกคำศัพท์ในโฟล์เดอร์ คำศัพท์ของฉัน (My words) แล้วเลือก เพิ่มในกล่องบัตรคำศัพท์

จากนั้นให้เข้าไปที่ ส่วนแยกที่1 (compartment 1) แล้วเลื่อกรูปแบบการฝึก ที่มีทั้ง การจดจำ การแปล หรือ การเขียนตามคำบอก

หลังจากที่ผ่านการฝึกคำศัพท์ในส่วนแยกที่1 คำศัพท์จะไปอยู่ในส่วนแยกที่2 ผู้เรียนสามารถเลือกรูปแบบการฝึกใหม่ ทำเช่นนี้จนถึง ส่วนแยกที่5

ปรับปรุงข้อมูล : 29/6/2559 16:14:59     ที่มา : ระบบภาษาอังกฤษออนไลน์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1647

กลุ่มข่าวสาร :

ข่าวล่าสุด