ระบบภาษาอังกฤษออนไลน์
speexx

ที่อยู่ติดต่อ

ติดต่องานงานพัฒนาสื่อสารสนเทศ กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
Digital Technology Division Maejo University 63 Moo 4 T.Nongharn ,Sansai ,Chiang Mai 50290

โทร 053-873297