ระบบภาษาอังกฤษออนไลน์
speexx

ในหลักสูตร English A1-A2 จะประกอบด้วย

 • English Course A1 มีแบบฝึกหัดทั้งหมด 255 แบบฝึกหัด และการออกเสียง 170 แบบฝึกหัด
 • English Course A2 มีแบบฝึกหัดทั้งหมด 223 แบบฝึกหัด และการออกเสียง 146 แบบฝึกหัด

รวมทั้งหมด 794 แบบฝึกหัด

 

ในหลักสูตร English B1 จะประกอบด้วย

 • English Course B1.1 มีแบบฝึกหัดทั้งหมด 237 แบบฝึกหัด และการออกเสียง 150 แบบฝึกหัด
 • English Course B1.2 มีแบบฝึกหัดทั้งหมด 227 แบบฝึกหัด และการออกเสียง 122 แบบฝึกหัด

รวมทั้งหมด 736 แบบฝึกหัด

ในหลักสูตร English B2 จะประกอบด้วย

 • English Course B2.1 มีแบบฝึกหัดทั้งหมด 234 แบบฝึกหัด และการออกเสียง 126 แบบฝึกหัด
 • English Course B2.2 มีแบบฝึกหัดทั้งหมด 220 แบบฝึกหัด และการออกเสียง 114 แบบฝึกหั

รวมทั้งหมด 694 แบบฝึกหัด

ในหลักสูตร English Business English จะประกอบด้วย

 • English Course Telephoning มีแบบฝึกหัดทั้งหมด 91 แบบฝึกหัด และการออกเสียง 64 แบบฝึกหัด
 • English Course Correspondence มีแบบฝึกหัดทั้งหมด 90 แบบฝึกหัด และการออกเสียง 15 แบบฝึกหัด
 • English Course Meetings มีแบบฝึกหัดทั้งหมด 85 แบบฝึกหัด และการออกเสียง 61 แบบฝึกหัด
 • English Course Presentations มีแบบฝึกหัดทั้งหมด 85 แบบฝึกหัด และการออกเสียง 45 แบบฝึกหัด
 • English Course Negotiations มีแบบฝึกหัดทั้งหมด 87 แบบฝึกหัด และการออกเสียง 57 แบบฝึกหัด

รวมทั้งหมด 680 แบบฝึกหัด

ปรับปรุงข้อมูล : 29/6/2559 15:56:45     ที่มา : ระบบภาษาอังกฤษออนไลน์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 13276

กลุ่มข่าวสาร :

ข่าวล่าสุด